Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne.Z komentarza dowiesz się: jakie są nowe obowiązki administratorów, jakie są nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, jakie


Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i

Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotycz

Autor: Paweł Fajgielski
Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe

Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe zagadnienia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych, takie jak m.in.: prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu; obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego; odpowiedzialność za niezgodne z p

Autor: Infor
RODO dla księgowych i biur rachunkowych Zmiany od

RODO dla księgowych i biur rachunkowych Zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory dokumentów z objaśnieniami , aktywne druki na pendrive Autorzy w przystępny sposób przeprowadzają Czytelnika przez zawiłości obowiązków pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Omówienie uwzględnia najnow

Autor: Michał Czerniawski
Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki Czerniawski W komentarzu omówiono, wyjaśniając

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki Czerniawski W komentarzu omówiono, wyjaśniając przy tym wątpliwości interpretacyjne, przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), które zawierają regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się z

Autor: Gałaj Emiliańczyk Konrad
Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym Poznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w firmie – prz

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz