Dokumentacja RODO w placówkach medycznych Z uwagi na liczne problemy, z którymi zetknęły się podmioty stosujące rozporządzenie już w pierwszych miesiącach jego obowiązywania, dostrzeżono konieczność stworzenia opracowania, które służyć będzie pomocą szczególnie podmiotom medycznym. Stąd niniejsza propozycja, której rozdziały poświęcono analizie takich zagadnień, jak: obowiązek informacyjny placówki medycznej względem pacjentów, polityki wewnętrzne ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka czy oceny skutków dla oceny ryz


Autor: Mirosław Gumularz
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor komentarza przedstawił takie zagadnieni

Autor: Kamil Czaplicki
Internet Przetwarzanie danych osobowych Processing of personal

Internet Przetwarzanie danych osobowych Processing of personal data Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W kształtowaniu standardów ochrony godności osób, k

Autor: Paweł Fajgielski
Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe zagadnienia i

Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe zagadnienia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych, takie jak m.in.: prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu; obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego; odpowiedzialność za niezgodne z p

Autor: Piotr Liwszic
Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz Komentarz stanowi opracowanie przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Jego treść skoncentrowana

Autor: Aneta Sieradzka
Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych

Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych , płyta CD Największym ryzykiem w stosowaniu monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych jest naruszenie dwóch obszarów regulacji prawa – praw pacjenta i zasad ochrony danych osobowych. W celu minimaliza

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Dokumentacja RODO w placówkach medycznych


Dokumentacja RODO w placówkach medycznych