Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO Vademecum to przewodniki, prowadzące specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające im ramy działania. Fundament pracy, który wyjaśnia trudne zagadnienia dla osób na danym stanowisku lub w konkretnej dziedzinie. Publikacja to praktyczny poradnik dla IOD i ADO opisujący: rolę i znaczenie Inspektora dla małych, średnich oraz rozbudowanych organizacji, doświadczenia, wskazówki, procedury i narzędzia przydatne w pracy Inspektora, zmiany i zawiłość prawa ochrony danych, wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia telemark


Autor: Prawo w praktyce
Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami Książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami Książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. Publikacja zawiera także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniaj

Autor: Mirosław Gumularz
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor komentarza przedstawił takie zagadnieni

Autor: Piotr Liwszic
Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz Komentarz stanowi opracowanie przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Jego treść skoncentrowana

Autor: Aneta Sieradzka
Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek Wzory umów

Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek Wzory umów i procedur Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE

Autor: Infor
RODO dla księgowych i biur rachunkowych Zmiany od 4

RODO dla księgowych i biur rachunkowych Zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory dokumentów z objaśnieniami , aktywne druki na pendrive Autorzy w przystępny sposób przeprowadzają Czytelnika przez zawiłości obowiązków pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Omówienie uwzględnia najnow

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO


Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO