Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych praktyczny poradnik wzory dokumentówym RODO – nowe regulacje od 25 maja 2018 roku Sprawdź, jak chronić dane osobowe w placówce oświatowej. Autorzy omawiają praktyczne zastosowanie RODO w placówkach oświatowych. W poradniku przedstawiono zagadnienia niezbędne do przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, zgodne z nowymi regulacjami. W publikacji omówiono m.in.:- dane osobowe „zwykłe” oraz wrażliwe,- dane osobowe przetwarzane w oświacie,- zasady przetwarzania danych osobowych,- rolę dyrektora, nauczycieli, rodzic


Autor: Arwid Mednis
Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych Książka jest pierwszą w Polsce

Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych Książka jest pierwszą w Polsce prawniczą monografią dotyczącą zjawiska profilowania ludzi. Nasze zachowania w internecie, dane z urządzeń, z których korzystamy, dane z monitoringu ulicznego i z wielu innych źródeł są dziś błysk

Autor: Bernard Łukańko
Kościelne modele ochrony danych osobowych W książce przedstawiono zagadnienie ochrony danych

Kościelne modele ochrony danych osobowych W książce przedstawiono zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 25.05.2018 r. Analizie poddano nie tylko regulacje RODO, krajowe i zagraniczne akty prawa wewnęt

Autor: Podręcznik prawo
Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych

Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do:nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobow

Autor: Michał Czerniawski
Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki Czerniawski W komentarzu omówiono, wyjaśniając

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki Czerniawski W komentarzu omówiono, wyjaśniając przy tym wątpliwości interpretacyjne, przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), które zawierają regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się z

Autor: Martyna Kusak
Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw Standardy

Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw Standardy krajowe i unijne W książce przedstawiono, w jaki sposób przepisy o ochronie danych osobowych powinny być stosowane przez organy ścigania (głównie Policję) podczas wykonywania czynności, takich jak: inwigilacja, automatyczne podejmowanie decyzji i

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych praktyczny poradnik wzory dokumentówym


Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych praktyczny poradnik wzory dokumentówym