Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze Publikacja prezentuje nowe obowiązki sądów i prokuratury w związku z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z tego względu są objęte zakresem stosowania różnych aktów prawnych – zarówno unijnych, jak i prawa krajowego. Akty te przewidują wiele wyłączeń i ograniczeń


Autor: Bartosz Marcinkowski
Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania w rekrutacji i zatrudnienia, działaniach

Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania w rekrutacji i zatrudnienia, działaniach marketingowych To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrzn

Autor: Mirosław Gumularz
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor komentarza przedstawił takie zagadnieni

Autor: Podręcznik prawo
Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych Opracowanie Prawo

Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do:nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobow

Autor: Jagiełło Edyta
Ochrona danych pracowników zmiany 2021 Publikacja dotyczy ustawy o

Ochrona danych pracowników zmiany 2021 Publikacja dotyczy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks pracy i ma na celu omówienie zmian przepisów w tym zakresie. Opracowanie omawia zmiany, które obowiązują wszystkich pracodawców. Poza ciągłym rozszerzaniem zakresu przepisów, istotne dl

Autor: Aneta Sieradzka
Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej

Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych , płyta CD Największym ryzykiem w stosowaniu monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych jest naruszenie dwóch obszarów regulacji prawa – praw pacjenta i zasad ochrony danych osobowych. W celu minimaliza

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze


Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze