Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze Publikacja prezentuje nowe obowiązki sądów i prokuratury w związku z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z tego względu są objęte zakresem stosowania różnych aktów prawnych – zarówno unijnych, jak i prawa krajowego. Akty te przewidują wiele wyłączeń i ograniczeń


Autor: Leszek Kępa
Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku porady, przykłady,

Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku porady, przykłady, zdjęcia, tabele i schematy Książka Bezpieczeństwo danych osobowych skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy") i w zwi

Autor: Podręcznik prawo
Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych

Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do:nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobow

Autor: Seria z paragrafem
Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2020 Ochrona danych osobowych. Zbiór

Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2020 Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO). Ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: OGÓ

Autor: Mirosław Gumularz
Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu Celem publikacji

Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych specyficznych dla marketingu i sprzedaży. Autorzy skupiają się na problemach specyficznych dla tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które od lat budzą wą

Autor: Aneta Sieradzka
Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników

Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek Wzory umów i procedur Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze


Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze