Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do:nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobowych,zakresu i zasad dostępu do informacji, których gestorem są podmioty sektora publicznego,przesłanek i kryteriów obejmowania ochroną tych kategorii informacji, których ujawnienie może spowodować szkodę dla interesów politycznych i gospodarczych państwa.Książka omawia w szczególnośc


Autor: Mirosław Gumularz
Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących

Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych specyficznych dla marketingu i sprzedaży. Autorzy skupiają się na problemach specyficznych dla tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które od lat budzą wą

Autor: Podręcznik prawo
Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych

Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do:nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobow

Autor: Mirosław Gumularz
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor komentarza przedstawił takie zagadnieni

Autor: Paweł Fajgielski
Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu W

Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe zagadnienia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych, takie jak m.in.: prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu; obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego; odpowiedzialność za niezgodne z p

Autor: Prawo w praktyce
Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami Książka zawiera liczne przykłady, które pomogą

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami Książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. Publikacja zawiera także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniaj

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych


Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych