Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny wzory dokumentów procedury Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, wprowadzają nowe zakresy odpowiedzialności oraz sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie. W publikacji kompleksowo omówiono działania, jakie należy podjąć


Autor: Aneta Sieradzka
Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników

Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek Wzory umów i procedur Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE

Autor: Czajkowska Motosiuk Katarzyna
RODO dla samorządu i administracji zmiany od 4

RODO dla samorządu i administracji zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory dokumentów z objaśnieniami , aktywne druki na pendrive Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powin

Autor: Bartosz Marcinkowski
Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania w rekrutacji

Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania w rekrutacji i zatrudnienia, działaniach marketingowych To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrzn

Autor: Flisek Aneta
Karta Nauczyciela 2020 Twoje prawo Beck Stan

Karta Nauczyciela 2020 Twoje prawo Beck Stan prawny: luty 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie września 2019 r. – w podwójnym stanie prawnym. Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

Autor: Michał Kluska
Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami Wokół rodo narosło wiele mitów – niektóre bawią, inne prowadzą do absurdalnych sytuacji. Niniejsza publikacja rozwieje wszelkie wątpliwości związane z tym rozporządzeniem. Jest to zbiór blisko stu dobrych i złych praktyk z opi

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny wzory dokumentów procedury


Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny wzory dokumentów procedury