Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych specyficznych dla marketingu i sprzedaży. Autorzy skupiają się na problemach specyficznych dla tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które od lat budzą wątpliwości np. relacja przepisów o ochronie danych osobowych do regulacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Autorzy nie unikają omawiania kwestii trudnych i budzących wątpliwości, a także problemów, które w dotychczasowej literaturze (ta


Autor: Seria z paragrafem
Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2020 Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne rozporządzenie

Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2020 Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO). Ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: OGÓ

Autor: Podręcznik prawo
Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych Opracowanie Prawo do

Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do:nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobow

Autor: Bernard Łukańko
Kościelne modele ochrony danych osobowych W książce przedstawiono

Kościelne modele ochrony danych osobowych W książce przedstawiono zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 25.05.2018 r. Analizie poddano nie tylko regulacje RODO, krajowe i zagraniczne akty prawa wewnęt

Autor: Kamil Czaplicki
Internet Przetwarzanie danych osobowych Processing of personal data Przetwarzanie

Internet Przetwarzanie danych osobowych Processing of personal data Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W kształtowaniu standardów ochrony godności osób, k

Autor: Michał Czerniawski
Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki Czerniawski W komentarzu omówiono,

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki Czerniawski W komentarzu omówiono, wyjaśniając przy tym wątpliwości interpretacyjne, przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), które zawierają regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się z

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu


Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu