Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych , płyta CD Największym ryzykiem w stosowaniu monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych jest naruszenie dwóch obszarów regulacji prawa – praw pacjenta i zasad ochrony danych osobowych. W celu minimalizacji ryzyka związanego z naruszeniem konieczne jest podjęcie decyzji o tym, w jakim miejscu i na jakich zasadach będzie stosowany monitoring w takiej placówce. W książce uwzględniono wytyczne 3/2019 Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą


Autor: Czajkowska Motosiuk Katarzyna
RODO dla samorządu i administracji zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory

RODO dla samorządu i administracji zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory dokumentów z objaśnieniami , aktywne druki na pendrive Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powin

Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej.

Autor: Seria z paragrafem
Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2020 Ochrona danych

Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2020 Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO). Ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: OGÓ

Autor: Gałaj Emiliańczyk Konrad
Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO Praktyczny poradnik

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym Poznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w firmie – prz

Autor: Flisek Aneta
Karta Nauczyciela 2020 Twoje prawo Beck Stan prawny: luty

Karta Nauczyciela 2020 Twoje prawo Beck Stan prawny: luty 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie września 2019 r. – w podwójnym stanie prawnym. Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych + płyta CD


Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych + płyta CD