MERITUM Ochrona danych osobowych w medycynie oświacie bankowości sektorze ubezpieczeniowym samorządzie terytorialnym Meritum do ochrony danych RODO stanowi praktyczne kompleksowe omówienie przepisów kształtujących ochronę danych osobowych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej oraz europejskiej. W meritum przedstawiono problematykę ochrony danych osobowych z perspektywy poszczególnych sektorów i zagadnień szczególnych, omawiając m.in. ochronę danych osobowych w: sektorze łączności elektronicznej, medycynie, oświacie, bankowości, sektorze ubezpieczeniowym, samorządzi


Autor: Michał Kluska
Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami Wokół rodo narosło wiele mitów – niektóre bawią, inne prowadzą do absurdalnych sytuacji. Niniejsza publikacja rozwieje wszelkie wątpliwości związane z tym rozporządzeniem. Jest to zbiór blisko stu dobrych i złych praktyk z opi

Autor: Arwid Mednis
Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych Książka jest

Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych Książka jest pierwszą w Polsce prawniczą monografią dotyczącą zjawiska profilowania ludzi. Nasze zachowania w internecie, dane z urządzeń, z których korzystamy, dane z monitoringu ulicznego i z wielu innych źródeł są dziś błysk

Autor: Bartosz Marcinkowski
Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania w rekrutacji i zatrudnienia, działaniach

Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania w rekrutacji i zatrudnienia, działaniach marketingowych To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrzn

Autor: Michał Czerniawski
Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki Czerniawski W komentarzu omówiono, wyjaśniając przy tym wątpliwości interpretacyjne, przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), które zawierają regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się z

Autor: Czajkowska Motosiuk Katarzyna
RODO dla samorządu i administracji zmiany od 4 maja 2019 roku

RODO dla samorządu i administracji zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory dokumentów z objaśnieniami , aktywne druki na pendrive Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powin

Zostańmy w kontakcie

Więcej o MERITUM Ochrona danych osobowych w medycynie oświacie bankowości sektorze ubezpieczeniowym samorządzie terytorialnym


MERITUM Ochrona danych osobowych w medycynie oświacie bankowości sektorze ubezpieczeniowym samorządzie terytorialnym