Dostęp do informacji publicznej , płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej – prostej, złożonej i ponownie wytworzonej. W szczegółowy sposób opisuje ona tryby udzielenia informacji publicznej, ograniczenia prawa dostępu do informacji, ponowne wykorzystanie informacji wytworzonej oraz opłaty i koszty udostępnienia informacji publicznej. Książka nie koncentruje się tylko na samej ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale dotyczy także zagadnień powiązanych z dostępem, uregulowanych w innych


Autor: Dominik Lubasz
MERITUM Ochrona danych osobowych w medycynie oświacie bankowości sektorze ubezpieczeniowym samorządzie terytorialnym Meritum

MERITUM Ochrona danych osobowych w medycynie oświacie bankowości sektorze ubezpieczeniowym samorządzie terytorialnym Meritum do ochrony danych RODO stanowi praktyczne kompleksowe omówienie przepisów kształtujących ochronę danych osobowych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej oraz euro

Autor: Mirosław Gumularz
Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu Celem publikacji jest

Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych specyficznych dla marketingu i sprzedaży. Autorzy skupiają się na problemach specyficznych dla tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które od lat budzą wą

Autor: Aneta Sieradzka
Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych , płyta

Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych , płyta CD Największym ryzykiem w stosowaniu monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych jest naruszenie dwóch obszarów regulacji prawa – praw pacjenta i zasad ochrony danych osobowych. W celu minimaliza

Autor: Sektor publiczny w praktyce
Ochrona danych osobowych w sądach w pytaniach i odpowiedziach Poradnik przeznaczony jest

Ochrona danych osobowych w sądach w pytaniach i odpowiedziach Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości (udostępnianiem tych danych lub ich otrzymywaniem). W publikacji autorka prezentuje nie tylko konkretne rozwiązan

Autor: Szustakiewicz Przemysław
Dostęp do informacji publicznej , płyta CD Szustakiewicz ze wzorami

Dostęp do informacji publicznej , płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej – prostej, złożonej i ponownie wytworzonej. W szczegółowy sposób opisuje ona tryby udzielenia informacji publicznej, ograniczenia prawa

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów


Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów